Kwaliteit

Kwaliteit en milieuzorg

DVL Milieuservice levert al meer dan 15 jaar afval-inzamelmiddelen en gerelateerde diensten aan vele opdrachtgevers. Wij willen graag benadrukken dat al deze leveringen en diensten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ook heeft DVL Milieuservice zich ten doel gesteld om de wensen en eisen van de klant maximaal tegemoet te komen door middel van:

  • Kwalitatief hoogstaande leveringen en diensten
  • Duidelijke protocollen binnen de dienstverlening
  • Altijd nakomen van afspraken binnen daartoe gestelde termijnen
  • Het nastreven van een optimaal rendement met oog voor mens en omgeving. Verantwoord omgaan met mensen en middelen binnen bedrijfsprocessen.
  • DVL Milieuservice is lid van branchevereniging KLAIR en wij conformeren ons als zodanig aan de kwaliteitsdoelstellingen die binnen KLAIR geformuleerd zijn ten aanzien van het leveren van producten en diensten binnen de afvalbranche.

Om extern aan te kunnen tonen dat deze doelstellingen ook in de praktijk nageleefd worden en interne naleving van de het betreffende procedures te waarborgen, heeft DVL Milieuservice haar bedrijfsprocessen laten certificeren middels de VCA**, ISO 9001 en 14001 normering.

VCA**

DVL Milieuservice wil duurzaam omgaan met personen en materiaal. Wij zijn in het bezit van een VCA** (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) certificaat waarmee wij de veiligheid, gezondheid en het milieu bewaken tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden.

ISO 9001

DVL Milieuservice stelt zich ten doel de klanttevredenheid te verhogen door dit kwaliteitssysteem doeltreffend toe te passen. Daarbij wordt voortdurend intern en samen met klanten geëvalueerd en worden verbeteracties doorgevoerd met als doel een verbetering van het kwaliteitssysteem van leveringen en diensten.

ISO 14001

DVL Milieuservice voldoet binnen alle bedrijfsprocessen aan de daartoe in de ISO 14001 gestelde eisen. Ons bedrijf hanteert de stelregel dat een optimaal rendement slechts het gewenste resultaat oplevert indien behaald met oog voor mens en milieu.

GGAWB en RAL GZ 951/1Kwaliteit

Onze producent voor de kunststof containers, SSI Schäfer, is al vele jaren lid van de GGAWB. (RAL-Gütegemeinschaft – onafhankelijk Duits Instituut voor kwaliteitsborging en Certificering). De kwaliteitseisen van het RAL GZ 951/1 gaan verder dan de DIN/EN normering, waarbij de kwaliteit bovendien continu wordt bewaakt. Middels onaangekondigde steekproeven worden de kunststof Schäfer containers door het RAL- instituut permanent beoordeeld op diverse technische eigenschappen. Bovendien voert SSI Schäfer continu interne controles uit op de eigen productie en de grondstoffen wat de klant een constant zeer hoog kwaliteitsniveau garandeert. Voor videobeelden van de RAL GZ testen kunt u rechts op de link klikken.