Duurzaamheid

DVL Milieuservice is niet enkel actief in de afvalbranche vanuit een commerciële doelstelling. Wij hebben ook een maatschappelijke verplichting om onze kennis en expertise in te zetten in het belang van mens en milieu in het algemeen. 

Vanuit deze denkwijze zijn wij buiten onze dagelijkse bedrijfsmatige activiteiten betrokken bij een aantal projecten die het doel hebben om afval een meerwaarde te geven. Het afval wordt ingezet als katalysator om een regio of werkgebied te sturen naar een situatie van verantwoord afvalmanagement.

De grootste milieubelasting bij het leveren van nieuwe containers ontstaat bij het produceren en transporteren van de containers. Een container van zeer goede kwaliteit uit nieuw materiaal heeft een levensduur die twee keer zo lang (!) kan zijn ten opzichte van een container gemaakt van een ander materiaal. Bovendien zijn door DVL Milieuservice aangeboden containers altijd 100% recyclebaar en herbruikbaar.

Bij de productie van de containers komt alleen het beste materiaal van gerenommeerde toeleveranciers in aanmerking. Hierbij word enkel en alleen gebruik gemaakt van nieuw hoogwaardig materiaal. Daardoor wordt onze kwaliteitsbelofte nagekomen en kunnen wij een langjarige, probleemloze inzet van de containers garanderen.

 DVL Milieuservice BV eist van haar toeleveranciers dat voor het transport van de verkochte containers enkel gebruik wordt gemaakt van transportbedrijven die hoge eisen stellen aan minimalisering van milieubelasting. Dit betekent het inzetten van voertuigen met een ‘Euro 5’ motorisering of beter.

De containers worden rechtstreeks vanaf de productie naar de eindbestemming vervoerd. Tevens wordt er zo veel mogelijk met volle vrachten gereden. Eventuele oude minicontainers worden efficiënt in de retourvracht geladen waardoor het aantal transportbewegingen verlaagt.