Verwerking van ingenomen minicontainers

Algemeen

Oude afvalcontainers worden door onze veldmedewerkers volgens een met de opdrachtgever overeengekomen inzamelplanning ingenomen, geregistreerd en op de centrale opslaglocatie gedemonteerd, en gestapeld. Er wordt een scheiding aangebracht tussen herbruikbare en versleten/kapotte minicontainers. DVL Milieuservice BV organiseert efficiënt en milieuverantwoord de afvoer van de oude inzamelmiddelen.

Herbruikbare containers

Alle herbruikbare containers worden door DVL Milieuservice BV getransporteerd naar landen in Oostelijk Europa alwaar ze een 2e leven krijgen en opnieuw zullen worden ingezet voor de inzameling van diverse afvalfracties. De coördinatie hiervan geschiedt door de eigen vestigingen van DVL in Roemenië en Polen. Op deze manier draagt DVL Milieuservice BV in deze landen, die zelf (nog) onvoldoende middelen hebben, bij aan een schoner milieu en een bewustwording op dit gebied. Zie ook oude containers.

Defecte containers

De containers die niet meer geschikt zijn voor hergebruik, zowel uit de Oost Europese landen als uit projecten in Nederland, worden op verantwoorde en milieuvriendelijke wijze gerecycled. De verschillende typen kunststof zoals de romp en deksel, de dekselproppen, een eventueel tussenschot, de wielen, de rubber wielbandjes alsook de metalen assen worden gesorteerd in monostromen. Alle kunststof monostromen worden geshreddered en verwerkt tot re-granulaat. Van de stalen assen worden weer nieuwe producten gemaakt. Op dit moment loopt er in het kader van de duurzaamheid een proef om oude assen te ontroesten en weer te voorzien van een nieuwe anti-corrosie laag. Op deze manier kunnen gerecyclede assen aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als nieuwe en gemonteerd worden met exact dezelfde garantievoorwaarden.